Základové konštrukcie – A1 a A2, Nová Tehelňa

základová doska
Share on facebook
Zdieľať na Facebooku
Share on email
Poslať e-mailom

Základové konštrukcie

V areáli bývalej tehelne v Senci sme realizujeme základové dosky pre 2 viladomy s tromi nadzemnými podlažiami a celkovou kapacitou 20 bytových jednotiek. Vzhľadom na nízke koeficienty priepustnosti nebolo možné realizovať odvod zrážkovej vody vsakom do podložia. Nevyhnutnosťou bolo počítať s dostatočným retenčným objemom priľahlého jazera.

Podobne, ako pri bytovom dome B1 (tiež v projekte Nová tehelňa), sú objekty osadené v mierne svahovitom teréne. Zakladanie oboch objektov preto prebehlo na relatívne vysokých násypoch, v zmysle STN 72 1001 (04/2010).

Bytové domy A1 a A2 sú založené na základových pätkách, resp. základových pásoch:

  •  základové pásy šírky 600 mm pod obvodovými murovanými nosnými stenami.
  • zákldové pásy šírky 1000 mm pod vnútornými železobetónovými nosnými stenami
  • základové pätky pod železobetónovými piliermi
LKAS logo

Táto stránka používa súbory cookies. Jej používaním súhlasíte s ukladaním súborov cookies vo Vašom zariadení.