Generálne dodávky stavieb

Realizácia generálnych dodávok pozemných stavieb bytových a nebytových priestorov je hlavnou činnosťou spoločnosti LKAS s.r.o. Poskytujeme ucelený balík služieb, od prípravy a spracovania projektovej dokumentácie až po samotnú výstavbu a odovzdanie diela investorovi, či konečnému užívateľovi.

Disponujeme stabilnou základňou odborne vyškolených zamestnancov s dlhoročnou praxou v obore a stále sa rozširujúcim strojovým a vozovým parkom. Reagujeme na požiadavky trhu a pri realizácii projektov využívame okrem osvedčených aj moderné technológie a postupy.

Viac o činnosti spoločnosti sa dozviete z aktuálnych, odovzdaných a pripravovaných projektov.

Novinky

Odoslať dopyt na výstavbu