Nosné konštrukcie – B1 – Nová Tehelňa

hruba stavba bytovy dom B1
Share on facebook
Zdieľať na Facebooku
Share on email
Poslať e-mailom

Po dokončení základovej dosky objektu B1 sme práce presunuli na realizáciu vodorovných a zvislých nosných konštrukcií. Tieto tvoria v prízemí po obvode objektu železobetónové nosné steny hr. 200 mm s ohľadom na zachytenie zemného tlaku priľahlej zeminy okolo objektu. Vo vnútri objektu boli navrhnuté železobetónové stĺpy prierezu 300/300 mm. Steny majú okrem funkcie prenosu zvislého zaťaženia aj stužujúce funkcie voči vplyvom horizontálneho zaťaženia na objekt.

Hrubá stavba

Na 2. – 4. NP sa navrhujú obvodové nosné steny hr. 300 mm z keramických brúsených tvárnic pevnosti 10 MPa, murovaných na maltu. V ustúpenom podlaží 5. NP sú obvodové nosné steny realizované z brúsených keramických tvárnic hr. 250 mm. Vnútorné nosné steny v 5. NP boli navrhnuté murované z vápenno-cementových tvárnic pevnosti 20 MPa.

Vodorovné nosné konštrukcie boli navrhnuté doskové, monolitické, železobetónové vo forme plochých stropných dosiek, vystužených po obvode objektu obvodovými rebrami, ktoré zároveň tvoria preklady nad otvormi.
V stropoch nad PP01 až NP03 boli dosky realizované v hrúbke 220 mm. Stropná doska nad NP04 má hrúbku 250 mm nakoľko preberá zaťaženie z NP05 mimo zvislého nosného systému. Stropná (strešná) doska nad NP05 bola navrhnutá v hrúbke 160 mm. Stropné dosky hr. 220 mm a 250 mm sa navrhujú vyľahčené prvkami COBIAX výšky 120, resp. 140mm. Okrem prenosu zvislého zaťaženia zabezpečujú dosky svojou vodorovnou tuhosťou aj prenos vodorovného zaťaženia do stužujúcich stien objektu.

LKAS logo

Táto stránka používa súbory cookies. Jej používaním súhlasíte s ukladaním súborov cookies vo Vašom zariadení.