Nosné konštrukcie – A3, A4 – Nová Tehelňa

hrubá stavba bytového domu
Share on facebook
Zdieľať na Facebooku
Share on email
Poslať e-mailom

Hrubú stavbu bytových domov sme realizovali na už existujúcich základových doskách. Obvodové murované nosné steny sú zhotovené z brúsených keramických tvárnic hr. 300 mm v rámci 1. a 2. nadzemného podlažia a hr. 250 mm v rámci 3. NP bytového domu.

Hrubá stavba

Vodorovné zaťaženia budovy (vietor, seizmické účinky) prenášajú železobetónové monolitické nosné steny hr. 200 mm. V prvom a druhom nadzemnom podlaží sú situované železobetónové stenové piliere s prierezom 1500 x 200 mm. Betón zvislých nosných prvkov je triedy C25/30. Použitá betonárska oceľ je triedy B500 B.

Horizontálne nosné konštrukcie stropov bytových domov A3 a A4:

  • Stropná doska nad 1. NP je konštruovaná ako železobetónový monolit s hrúbkou 180 mm. Po obvode je ukončená vencom. Zo stropnej dosky sú vyložené balkónové dosky s hr. 200 mm.
  • Stropná doska nad 2. NP je prechodová – priťažená obvodovými nosnými stenami 3. NP – je zhotovená ako monolitická, železobetónová s hr. 200 mm.
  • Stropná doska nad 3. NP (strecha) s hr. 160 mm je po obvode ukončená atikou, nad okennými a dvernými otvormi sa nachádzajú nosníky. Strecha je ukončená mechanicky kotvenou povlakovou krytinou so spádovou vrstvou z polystyrén-betónu.
LKAS logo

Táto stránka používa súbory cookies. Jej používaním súhlasíte s ukladaním súborov cookies vo Vašom zariadení.