Nosné konštrukcie – B1 – Nová Tehelňa

hruba stavba bytovy dom B1

Po dokončení základovej dosky objektu B1 sme práce presunuli na realizáciu vodorovných a zvislých nosných konštrukcií. Tieto tvoria v prízemí po obvode objektu železobetónové nosné steny hr. 200 mm s ohľadom na zachytenie zemného tlaku priľahlej zeminy okolo objektu. Vo vnútri objektu boli navrhnuté železobetónové stĺpy prierezu 300/300 mm. Steny majú okrem funkcie prenosu zvislého zaťaženia […]