Nosné konštrukcie – A3, A4 – Nová Tehelňa

hrubá stavba bytového domu

Hrubú stavbu bytových domov sme realizovali na už existujúcich základových doskách. Obvodové murované nosné steny sú zhotovené z brúsených keramických tvárnic hr. 300 mm v rámci 1. a 2. nadzemného podlažia a hr. 250 mm v rámci 3. NP bytového domu. Hrubá stavba Vodorovné zaťaženia budovy (vietor, seizmické účinky) prenášajú železobetónové monolitické nosné steny hr. […]