II. etapa – Nová Alej Martina Benku

Zateplenie bytových domov Po dokončení hrubej stavby bytových domov 1 – 6 sme sa pustili do ďalšej etapy výstavby. V exteriéri prebiehala izolácia všetkých objektov. Na zateplenie objektov bola použitá izolácia z expandovaného polystyrénu EPS v hrúbke 150 mm a lokálne z hľadiska protipožiarnej ochrany izolácia z minerálnej vlny v rovnakej hrúbke. Sokle bytových domov sú zateplené extrudovaným polystyrénom XPS v hrúbke […]