Hrubá stavba rodinného domu

hrubá stavba rodinného domu

Hrubú stavbu tohto rodinného domu sme dodávali na kľúč. Od zemných a výkopových prác, cez realizáciu základovej dosky, až po stavbu obvodových nosných stien, vnútorných priečok a montáž strešnej konštrukcie. Následne sme pokračovali pokládkou strešnej krytiny a prácami v interiéri a exteriéri domu – až do požadovaného štádia dokončenia. Galéria realizácie